środa, 29 grudnia 2010

Super Ena Lotto

Super Ena Lotto game is from Italy. Super Ena Lotto Drawings are held every Tuesday, Thursday and Saturday at 20:00 local time in Italy.
The first draw SuperEnalotto were some 3 Dec 1997.

Rules of the Game in SuperEnalotto:
Please choose 6 numbers from 90 numbers. Additionally, you can choose another number - Jolly Number, if we find it, will increase the amount of winning a lesser degree. Jolly Number of claims not win the first degree.

Pula to win the first level is as high as € 1,300,000. From this amount is increasing accumulation, which has no restrictions.
WIN MILLIONS! - CLICK HERE!!

Is unlikely to hit six figures, this amounts to 1 to 622,614,630. The probability of hitting 5 numbers is 1 in 1,235,346, 4 numbers 1 to 11,907, while the probability of hitting three figures in SuperEnalotto is 1 to 327th

Slip on the lucky numbers can be purchased directly from the Internet. To do this you must register an account on the website that deals with betting SuperEnalotto.
Buy lottery tickets

Wins SuperEnalotto:
147,807,299.08 - the biggest win in SuperEnalotto. August 22, 2009 came the year.

When buying in a very easy way to a coupon for a lottery SuperEnalotto via the Internet, we give ourselves a chance to find a prosperous life. Do not hesitate!
More informations about SuperEnaLotto

_________________________________________________________ 

Супер Лото Ена игра из Италии. Супер Лото Ена Рисунки проводятся каждый вторник, четверг и субботу в 20:00 по местному времени в Италии.

первый розыгрыш супереналотто некоторые 3 декабря 1997.


Правила игры в супереналотто:
Пожалуйста, выберите 6 чисел из 90 номеров. Кроме того, вы можете выбрать другой номер - Веселый номер, если мы считаем, увеличится сумма выигрыша в меньшей степени. Джолли Число претензий, не выиграть первой степени.

Пула, чтобы выиграть первый уровень достигает € 1,300,000. Из этой суммы увеличения накопления, которое не имеет никаких ограничений.

Вряд ли ударил шесть цифр, это составляет от 1 до 622614630. вероятность попадания 5 номеров составляет 1 к 1235346, 4 цифры от 1 до 11907, в то время как вероятность попадания три цифры в супереналотто от 1 до триста двадцать седьмой

Купон на счастливые номера можно приобрести непосредственно из Интернета. Для этого вам необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте, что имеет дело с супереналотто ставки.


Победит супереналотто:
147,807,299.08 - самый крупный выигрыш в супереналотто. 22 августа 2009 года пришел.

При покупке в очень простой способ купон на лотерею супереналотто через Интернет, мы даем себе шанс найти благополучную жизнь. Не стесняйтесь! Купить повезло купона!_________________________________________________________ 

Super Ena Lotto Spiel ist aus Italien. Super Ena Lotto Zeichnungen sind jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 20:00 Uhr Ortszeit in Italien statt.

Die erste Ziehung SuperEnalotto wurden einige 3 Dezember 1997.


Rules of the Game in SuperEnalotto:
Bitte wählen Sie 6 Zahlen aus 90 Zahlen. Zusätzlich können Sie wählen eine andere Nummer - Jolly Zahl, wenn wir sie finden, wird der Betrag des Gewinnens in geringerem Maße zu erhöhen. Jolly Anzahl der Forderungen, die nicht gewinnen ersten Grades.

Pula zu gewinnen, die erste Ebene ist so hoch wie 1.300.000 €. Von diesem Betrag ist zunehmende Ansammlung, die keine Einschränkungen hat.

Es ist unwahrscheinlich, sechs Figuren schlagen, diese beträgt 1 bis 622.614.630. Die Wahrscheinlichkeit des Schlagens 5 Nummern 1 ist in 1.235.346, 4 Nummern 1 bis 11.907, während die Wahrscheinlichkeit des Schlagens drei Figuren in SuperEnalotto ist 1 bis 327.

Schlüpfen Sie in die glücklichen Zahlen können direkt aus dem Internet bezogen werden. Dazu müssen Sie ein Konto auf der Website registrieren, die sich mit Wetten SuperEnalotto.


Gewinnen SuperEnalotto:
147,807,299.08 - der größte Sieg in SuperEnalotto. 22. August 2009 kam das Jahr.

Beim Kauf in einem sehr einfachen Weg, einen Gutschein für eine Lotterie SuperEnalotto über das Internet, wir geben uns die Chance, ein wohlhabendes Leben zu finden. Zögern Sie nicht! Sofort Glück Gutschein!


_________________________________________________________ 

 Ena juego Super Lotto es de Italia. Super Lotto Ena dibujos se llevan a cabo todos los martes, jueves y sábado a las 20:00 hora local en Italia.

El primer sorteo SuperEnalotto algunos 03 de diciembre 1997.


Las reglas del juego en SuperEnalotto:
Por favor, elige 6 números de 90 números. Además, puede elegir otro número - Número de Jolly, si la encontramos, aumentará la cantidad de ganar un grado menor. Número de reclamaciones Jolly no ganar el primer grado.

Pula para ganar el primer nivel es tan alto como € 1.300.000. De esta cantidad está aumentando la acumulación, que no tiene restricciones.

Es poco probable que golpeó seis cifras, esto equivale a 1 a 622.614.630. La probabilidad de acertar 5 números es de 1 en 1.235.346, 4 números del 1 al 11.907, mientras que la probabilidad de golpear a tres figuras en la SuperEnalotto es de 1 a 327o

Resbalón en los números de suerte se pueden comprar directamente desde Internet. Para hacer esto usted debe registrar una cuenta en el sitio web que trata de apuestas SuperEnalotto.


Gana SuperEnalotto:
147,807,299.08 - la mayor victoria en SuperEnalotto. 22 de agosto 2009 fue el año.

Al comprar de una manera muy fácil a un cupón para un sorteo SuperEnalotto a través de Internet, nos damos la oportunidad de encontrar una vida próspera. No lo dudes! Comprar cupones suerte!_________________________________________________________    

 Szuper Ena Lotto játék Olaszországból. Super Ena Lotto rajzok tartanak minden kedden, csütörtökön és szombaton 20:00-kor helyi idő szerint Olaszországban.

Az első csere SuperEnalotto voltak december 3, 1997.


A játék szabályai a SuperEnalotto:
Kérem válasszon 6 számot a 90 számot. Továbbá, akkor válasszon egy másik számot - Jolly szám, ha úgy találjuk, hogy, növelni fogja megnyerni egy kisebb mértékű. Jolly száma követelések nem nyer az első fokú.

Pula nyerni az első szint olyan magas, mint 1.300.000 €. Ebből az összegből növekszik felhalmozódása, ami nincsen korlátozás.

Nem valószínű, hogy hit hat számból áll, ez az összeg 1-től 622.614.630. Annak a valószínűsége, ütő 5 számot 1 a 1.235.346, 4 szám 1-től 11.907, míg annak valószínűsége, ütő három számadat SuperEnalotto 1 a 327.

Slip a szerencsés számok megvásárolhatók közvetlenül az internetről. Ehhez regisztrálnia kell egy fiókot a honlapon, hogy foglalkozik a fogadási SuperEnalotto.


Győzelem SuperEnalotto:
147,807,299.08 - a legnagyobb győzelem SuperEnalotto. Augusztus 22, 2009 jött az év.

Ha vásárol egy nagyon egyszerű módja annak, hogy a szelvényt egy sorsoláson SuperEnalotto az interneten keresztül, adunk magunknak egy esélyt, hogy megtalálja a virágzó élet. Ne habozzon! Vásároljon szerencsés szelvény!

_________________________________________________________    

Süper Ena Loto oyunu İtalya değil. Süper Ena Lotto Çizimler İtalya 20:00 yerel saat ile her Salı, Perşembe ve Cumartesi yapılmaktadır.

İlk çizmek SuperEnalotto bazı 3 Aralık 1997 idi.


SuperEnalotto içinde Oyun Kuralları:
90 numaralar arasında 6 farklı sayı seçin. Ayrıca, başka bir numara seçebilirsiniz - Jolly sayısı, onu bulursam, daha az ölçüde kazanma miktarı artacaktır. Iddiaların Jolly sayısı birinci derece kazanmak değil.

Pula ilk seviyesi olarak 1.300.000 € gibi yüksek kazanmak için. Bu miktarın herhangi bir kısıtlama bulunmuyor birikimi artmaktadır kadar.

622.614.630 1 ila altı rakamlar vurmak olası bu miktarda var. SuperEnalotto üç rakamlar isabet olasılığı ise 5 numara isabet olasılığı, 11.907 ila 4 sayı 1 1235346 1 1 olarak 327

şanslı numaraları Slip doğrudan İnternet üzerinden satın alınabilir. Bunun için bu web sitesini bir hesap gerekir SuperEnalotto bahis ile ilgilenir.


Kazanç SuperEnalotto:
147,807,299.08 - SuperEnalotto en büyük kazanmak. 22 Ağustos 2009 yılı geldi.

Zaman internet üzerinden piyango SuperEnalotto için bir kupon için çok kolay bir şekilde satın alma, kendimizi müreffeh bir hayat bulmak için bir şans verin. Tereddüt etmeyin! Şanslı kuponu satın alın!

 

_________________________________________________________    

Super Ena gioco del Lotto è da Italia. Super Ena disegni Lotto si svolgono ogni Martedì, Giovedi e Sabato alle 20:00 ora locale in Italia.

I primi sono stati alcuni disegnare SuperEnalotto 3 dicembre 1997.


Le regole del gioco in SuperEnalotto:
Si prega di scegliere 6 numeri da 90 numeri. Inoltre, è possibile scegliere un altro numero - Numero Jolly, se lo troviamo, aumenterà la quantità di vincere un grado minore. Numero Jolly di tali dichiarazioni non vincere il primo grado.

Pula per vincere il primo livello è alto come 1.300.000 €. Da questo importo è in aumento di accumulo, che non ha restrizioni.

E 'improbabile che colpire sei cifre, ciò equivale a 1 a 622.614.630. La probabilità di colpire 5 numeri è di 1 su 1.235.346, 4 numeri da 1 a 11.907, mentre la probabilità di colpire tre figure in SuperEnalotto è di 1 a 327i

Scivolare sulla numeri fortunati possono essere acquistati direttamente da Internet. Per fare questo è necessario registrare un account sul sito web che si occupa di scommesse SuperEnalotto.


Vittorie SuperEnalotto:
147,807,299.08 - la più grande vittoria in SuperEnalotto. 22 ago 2009 arriva l'anno.

Quando comprate in un modo molto semplice per un buono per una lotteria SuperEnalotto via Internet, ci diamo la possibilità di trovare una vita prospera. Non esitate! Acquista coupon fortunato!

 

_________________________________________________________    Gra Super Ena Lotto pochodzi z Włoch. Losowania Super Ena Lotto odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 20:00 czasu lokalnego we Włoszech. 

Pierwsze losowanie SuperEnaLotto obyło się 3 XII 1997. 


Zasady gry w SuperEnaLotto:
Nalezy wytypować 6 liczb z 90 liczb. Dodatkowo można wybrać jeszcze jedną liczbę - Jolly Number, jeśli ją trafimy, zwiększy się kwota wygranej mniejszego stopnia. Jolly Number nie podnosi wysokości wygranej pierwszego stopnia.

Pula na wygraną pierwszego stopnia wynosi aż  €1,300,000. Od tej kwoty rośnie kumulacja, która nie ma ograniczeń. 

Jest małe prawdopodobieństwo na trafienie 6 liczb, wynosi ono 1 do 622.614.630. Prawdopodobieństwo trafienia 5 liczb wynosi 1 do 1.235.346, 4 liczb 1 do 11.907, natomiast prawdopodobieństwo trafienia trzech liczb w SuperEnaLotto wynosi 1 do 327.

Kupon na szczęśliwe liczby możemy zakupić bezpośrednio przez internet. W tym celu należy zarejestrować swoje konto na stronie internetowej, która zajmuje się zakładami SuperEnaLotto. Kup kupony na SuperEnaLotto przez internet. 


Wygrane w SuperEnaLotto:
147,807,299.08 - największa wygrana w SuperEnaLotto. Padła 22 sierpnia 2009 roku.

Kupując w bardzo prosty sposób kupon na loterie SuperEnaLotto przez internet, dajemy sobie szansę na wymarzone, dostatnie życie. Nie zastanawiaj się! Kup szczęśliwy kupon!
Więcej informacji o Super Ena Lotto.